За нас

ЕТ „ТОДОР БАКАЛОВ” гр. Карлово е създадена през 1991година с предмет на дейност „Търговия на ел. материали, Маркетингови проучвания и консултации, Инжeнеринг на електроинсталации и уредби". В процеса на работа фирмата успя да се утвърди като една от водещите в региона за доставка, изграждане и ремонт на различни видове електроинсталации. Екипът ни се състои от добри специалисти с богат опит. Стриктно спазваме нормативните изисквания при изграждането на ел. инсталациите, с което гарантираме безопасност и дълготрайност при експлоатацията им. С цел да задоволим изискванията на клиентите, ние се стремим да предложим затворен цикъл от услуги -доставка на материали – монтаж -въвеждане в експлоатация с индивидуално и оптимално решение, съобразено както с желанията на клиента, така и с особеностите на обекта.

Предлагаме качествено обслужване, изпълнение в посочените срокове, лоялност и коректност.

Наши клиенти са фирми от машиностроителната и хранително-вкусовата промишленост и строителството.

През 2008-2009г. фирмата сътрудничи по европейски проект „Професионален старт” за обучение на ученици по електротехника от ПГ „Братя Евл.и Хр.Георгиеви”.

ЕТ Тодор Бакалов