Информация и условия за ползване

Използването на сайта www.belteh.bg/storen се счита за съгласие с настоящите Общи условия:

Условията обвързват всички потребители независимо дали са регистрирани или използват съдържанието на страницата без регистрация. 

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна.

ЕТ "Тодор Бакалов" си запазва правото да променя съдържанието и цените посочени в сайта във всеки един момент. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение. 

ЕТ "Тодор Бакалов" притежава правата върху целия уеб сайт www.belteh.bg/storen, съдържанието и всички негови елементи. При копиране на елементи без наше съгласие може да бъде потърсена санкция за нарушителите спрямо Закона за авторското право и сродните му права. 

Поръчката се счита за приета след изпращане на потвърждение от страна на ЕТ "Тодор Бакалов" на посочения електронен адрес или телефонен номер на Потребителя. 

При посочване на грешен или неверен адрес, лице за контакт и телефонен номер при подаване на заявката, ЕТ "Тодор Бакалов" не се обвързва със задължение да изпълни поръчката. Фирмата не носи отговорност при посочени неверни и/или непълни данни в направена поръчка на www.belteh.bg/storen. ЕТ "Тодор Бакалов".

При липса на складова наличност от заявената стока, фирмата в рамките на 3 (три) работни дни след получаването на поръчката уведомява потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или телефонен номер. 

Отговорност на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и т.н, за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие за напред и не засяга потвърдени от страна на ЕТ "Тодор Бакалов" преди извършването й поръчки. 

ЕТ Тодор Бакалов