Връщане на стока

Закупена стока може да бъде върната в рамките на 14 дневен срок по силата на член 50 от ЗЗП, в случай че:
- е в същото състояние, в което е билa доставенa (няма драскотини, увреждания, непълен комплект, увредена опаковка /кутия, токови удари);
- стоката се придружава с копие от касовата бележка, удостоверяваща плащането;
При неизпълнение на тези условия ЕТ "Тодор Бакалов"  запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
Потребителят е длъжен да уведоми писмено ЕТ "Тодор Бакалов"  относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: belteh@gbg.bg и да я/ги върне на посочения адрес на ЕТ "Тодор Бакалов" - гр.Карлово, ъл. "Дъбенско шосе" 1.
Всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи, други куриерски и банкови такси свързани с възстановяването на платената цена за покупка, са за сметка на Потребителя.


Потребителят има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. 
При отказ за получаване на стоката Потребителят е длъжен да заплати всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи и други куриерски такси.
 

 

ЕТ Тодор Бакалов